جعبه های کادویی و تزیینات روبانی

HoMe | eMaiL | Design | Profile


برچسب‌ها: کادو پیچی
گلابتون . . .


مراحل ساخت در ادامه مطلب..

منبع:http://kadopichi.persianblog.ir

منبع: http://www.linesacross.com


برچسب‌ها: آموزش پاپیون
مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

طریقه ساخت در ادامه مطلب

منبع: http://www.scrap-a-little.com/2009/07/tutorial-for-gift-bows.html


برچسب‌ها: آموزش پاپیون
مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

 

 

 

گلابتون . . .

 

 

گلابتون . . .


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

 وسایلی که احتیاج دارید کاغذ کادو .. دو رنک روبان و فنر های تزئینی (ادامه مطلب)


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

 گل کاغذی


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

 


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

گلابتون . . .

گلابتون . . .

گلابتون . . .

 

آموزش پاپیون

 

گلابتون . . .

 


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .


مشاهده ادامه مطالب...
گلابتون . . .

Desiner: lady skin